تهران،فلکه دوّم صادقیه ،بلوار محمد علی جناح خیابان شهید طاهریان،خیابان ولیعصر بالاتر از مترو صادقیه شیشه اتومبیل جلالی